Huỳnh Nhật Trình

Giảng viên khoá học M&A, IPO

_edited.jpg

Ông Trình có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, niêm yết chứng khoán (IPO) và tham gia vào các giao dịch M&A và huy động vốn với các nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Các vị trí ông từng nắm giữ:

 • Giám đốc dịch vụ Ngân hàng đầu tư của Funan Securities (Qũy Sunvie Investment PTE Ltd đầu tư).

 • Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư của Shinhan Securities (Bộ Phận Finance Structured)

 • Trưởng Bộ phận M&A, Tập đoàn Eland Asia Holding Singapore

 • ​Trợ lý Tổng giám đốc, Thành Thành Công -  Biên Hoà (SBT)

 • ​Chuyên viên cao cấp, Phòng nghiên cứu Vietstock


Ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế trường chương trình Vietnam Netherland Program (VNP) của trường Đại học Erasmus Netherland University. Ông hiện tại đang là CFA level 3 candidates. Ngoài ra, ông còn có chứng chỉ Pháp luật trong hoạt động Tài chính - Ngân hàng do trường Đại học Luật HCM cấp và chứng chỉ khai báo Thuế cao cấp, chứng chỉ Phân tích tài chính cao cấp cho Đại học Kinh tế HCM cấp.

Dự án tiêu biểu

Tư vấn bán vốn 

(Divestiture)

Mua Bán Sáp Nhập​

(M&A)

 1. Saigon Bank (SGB): Tư vấn SGB thoái vốn tại Bản Việt Bank (BVB) thông qua hình thức cổ đông công ty đại chúng chào bán ra công chúng và thực hiện đấu giá qua Sở HOSE.

 2. Sacombank (STB): Tư vấn Sacombank bán 81,562,287 cổ phiếu quỹ, tương đương với giá trị 2,428 tỷ đồng.

 3. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC): Tư vấn SCIC thực hiện chào bán đấu giá công khai ......cổ phần tại Công ty Cổ phần......

 4. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC): Tư vấn SCIC thực hiện chào bán đấu giá công khai......cổ phần tại Công ty Cổ phần.....

 5. ​Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC): Tư vấn SCIC thực hiện chào bán đấu gái công khai....cổ phần tại Công ty Cổ phần....

 1. Tư vấn cho bên Mua - WALEAD Singapore: Tư vấn thành công thương vụ WALEAD mua 49% cổ phần của Xây Lắp Thịnh Vượng (TV6) năm 2021 và nhóm cổ đông khác mua 31% cổ phần của TV6.

 2. Tư vấn cho bên Bán - Eurofeed: Tư vấn thành công thương vụ Eurofeed bán 70% cổ phần cho tập đoàn Pimico Philippines (2018)

 3. Thương vụ Eland Singapore - Savimex: Thành viên trong team M&A của tập đoàn Eland thực hiện thương vụ này (bên mua)

 4. Thương vụ Eland Singapore - Nam Phat Resort (owned by Vincapital): Thành viên trong team M&A của Tập đoàn Eland thực hiện thương vụ này (bên mua)

 1.  DIC Holding (DC4): Tư vấn DC4 phát hành thành công .... cổ phần, tương đương với......tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) để văng vốn điều lệ từ .....tỷ đồng lên ......tỷ đồng

 2. Tư vấn cho bên Bán - Eurofeed: Tư vấn thành công thương vụ Eurofeed bán 70% cổ phần cho tập đoàn Pimico Philippines (2018)

 3. Thương vụ Eland Singapore - Savimex: Thành viên trong team M&A của tập đoàn Eland thực hiện thương vụ này (bên mua)

 4. Thương vụ Eland Singapore - Nam Phat Resort (owned by Vincapital): Thành viên trong team M&A của Tập đoàn Eland thực hiện thương vụ này (bên mua)

​Tư vấn huy động vốn phát hành riêng lẻ (Private Placement)

IPO và Niêm Yết 

(Initial Public Offering)

 1. Năng Lượng Đại Trường Thành (DTE): Tư vấn niêm yết thành công lên sàn Upcom (2020) với số vốn điều lệ là 507 tỷ đồng.

​Tác giả báo cáo M&A