top of page

Hồ sơ

Join date: 6 thg 1, 2021

Giới thiệu

Huỳnh Nhật Trình (Thạc sĩ kinh tế, CFA Level 3 Candidate)

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, đặc biệt là mảng Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp (M&A). Ông từng công tác tại các vị trí như Giám đốc dịch vụ Ngân Hàng Đầu Tư tại Chứng Khoán Funan (Singapore), Trưởng phòng Ngân Hàng Đầu Tư tại Công Ty Chứng Khoán Shinhan (Hàn Quốc), Trưởng Bộ Phận M&A của Tập Đoàn Eland Hàn Quốc.

Bài đăng
Huynh Nhat Trinh

Huynh Nhat Trinh

Quản trị viên

Investment Banker

Thao tác khác
bottom of page