top of page
70-Pine-Spire-Renovation-Rose-Associates-Urban-Exploration-Untapped-Cities-NYC_9.jpg

Sứ Mệnh

Phục vụ cho sự thịnh vượng của nhà đầu tư

 

Tại sao cần có khuyến nghị độc lập?
 

Các báo cáo phân tích, nghiên cứu và nhận định hiện nay đang phải đối mặt với các vấn đề xung đột lợi ích:

  • Các công ty này có đang nắm giữ danh mục các mã cổ phiếu họ đang đưa ra nhận định và liệu rằng bộ phận phân tích của họ có đưa ra khuyến nghị đi ngược lại với lợi ích tự doanh của họ?

  • Các khuyến nghị có phải với mục đích khuyến khích các nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn, và họ sẽ được hưởng lợi khi doanh thu hoa hồng môi giới cũng sẽ tăng theo tương ứng?

  • Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp hoặc ngân hàng đầu tư của các công ty này có đang tư vấn bảo lãnh phát hành, huy động hoặc chào bán vốn của doanh nghiệp (M&A), và liệu rằng bộ phận phân tích của các công ty này có thể đưa ra các ý kiến khách quan đi ngược lại lợi ích của các khách hàng doanh nghiệp họ đang tư vấn hay không?

  • Các bài phân tích, thông tin trên các trang mạng nổi tiếng hiện nay hầu hết là miễn phí và nguồn thu của các trang này chủ yếu đến từ quảng cáo của các khách hàng doanh nghiệp. Vậy các bài viết này có đảm bảo cung cấp một góc nhìn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi tác động của các khách hàng trả tiền quảng cáo của họ?

 

TWS độc lập như thế nào?

Chúng tôi là một công ty nghiên cứu và phân tích độc lập trong lĩnh vực đầu tư. Ngoài dịch vụ cung cấp các báo cáo hoặc nhận định, chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác. Do đó, báo cáo của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các dịch vụ tự doanh, tư vấn tài chính doanh nghiệp (tư vấn phát hành, bảo lãnh, M&A...), môi giới chứng khoán, dịch vụ quan hệ nhà đầu tư và nhận quảng cáo từ các doanh nghiệp...

Nguồn thu duy nhất của chúng tôi đến từ việc đăng ký thành viên của các nhà đầu tư và các báo cáo phân tích theo yêu cầu của nhà đầu tư. Do đó, chúng tôi chỉ phục vụ cho lợi ích của các nhà đầu tư với mục đích giúp họ ra quyết định một cách đúng đắn và chính xác nhất có thể dựa trên những thông tin và góc nhìn độc lập của chúng tôi.

 

Chúng tôi không thuộc sở hữu bởi bất kỳ tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp nào. Cấu trúc sở hữu của chúng tôi được vận hành theo mô hình "partnership". Các thành viên sở hữu đều chỉ làm việc tại TWS và không có sở hữu hay có lợi ích nào tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính mà TWS thực hiện phân tích, đánh giá. Các thành viên sở hữu của chúng tôi đã có thời gian dài làm việc tại các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư và các công tư vấn hàng đầu Việt Nam. 

Các báo cáo phân tích, đánh giá của chúng tôi dựa trên một quy trình rõ ràng, chuyên nghiệp và tất cả các nhận định phải được hỗ trợ bởi số liệu khách quan. Việc đưa ra các khuyến nghị không phụ thuộc vào ý chí cá nhân hay cảm tính của bất ký thành viên nào trong tổ chức. Các đánh giá và khuyến nghị hoàn toàn dựa vào những suy luận logic của các chuyên gia của chúng tôi và dựa trên các dữ liệu được công bố công khai.

Sự thăng tiến và thu nhập của các chuyên gia phân tích dựa trên sự xếp hạng của các nhà đầu tư về chất lượng báo cáo, khuyến nghị và nhận định. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích không được phép nhận bất kỳ nguồn thu nhập nào khác hoặc nắm giữ cổ phiếu hoặc tham gia các hoạt động gây mâu thuẫn đến việc đưa ra khuyến nghị. Điều này giúp cho các chuyên gia của chúng tôi có thể tập trung hoàn toàn vào lợi ích của nhà đầu tư và không bị tác động bởi các yếu tố nào khác.

Chúng tôi không đưa ra nhận định mua, bán hay nắm giữ trong các báo cáo phân tích. Chúng tôi chỉ cung cấp định giá, phân tích và thông tin với mục đích giúp cho nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định phù hợp với chiến lược của mình. Các phân tích của chúng tôi không chỉ bao gồm các công ty niêm yết mà cả các ngành nghề, công ty chưa niêm yết nổi bật hiện nay.

 

Đối tượng phục vụ

 

Đối tượng phục vụ chính của chúng tôi hiện nay đó là các nhà đầu tư cá nhân, những người gặp nhiều bất lợi về thông tin, cũng như bị giới hạn những kiến thức về tài chính, luật pháp. Các bài phân tích, nhận định của chúng tôi không chỉ cung cấp thông tin, góc nhìn cho các nhà đầu tư có thể ra quyết định đúng đắn và chuẩn xác, mà còn với mục đích trang bị cho các nhà đầu tư một lượng kiến thức nhất định thông qua việc đọc các nhận định, bài viết của chúng tôi.

 

Chúng tôi thực hiện sứ mệnh như thế nào?

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page