top of page
Jul19_08-968634122.jpg

Làm thế nào để huy động vốn cho doanh nghiệp của bạn?

Tại sao bạn cần tham gia khóa học này?

Sau khóa học, bạn sẽ có thể...

Nội dung chi tiết khoá học

Copy of Khóa học M&A.png

Thông tin khoá học

Thời Lượng 

5 buổi học

Tổng thời gian học là 10 tiếng

Hình thức đào tạo: Online Zoom

Học Phí

5,000,000 VND

Học phí đã bao gồm giáo trình

Khai Giảng

Khai giảng thường xuyên

Chiết khấu 10% nếu đăng ký trước ngày 20/03/2023

Giáo Trình

Financial Modeling For Business Owner and Entrepreneurs (Tom Y Sawyer)

Đăng ký học
 

Bạn đã đăng ký thành công

connection.jpg
bottom of page