top of page

HUỲNH NHẬT TRÌNH

SÁNG LẬP VIÊN

_edited.jpg

Ông Huỳnh Nhật Trình là sáng lập viên trang Blog Trên Đỉnh Phố Wall và là tác giả của các ấn phẩn thương vụ M&A và thương vụ IPO được nhiều độc giả biết đến trong thời gian qua. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và chứng khoán khi từng nắm giữ các vị trí Giám đốc dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại Công ty chứng khoán Funan, Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư tại Công ty chứng khoán Shinhan, Trưởng bộ phận M&A tại Việt Nam của Tập đoàn Eland Group Hàn Quốc, Giám đốc Đầu tư chiến lược tại Công ty chứng khoán Thành Công.

Liên Hệ

  • LinkedIn
bottom of page